Náhradní banner

Kamery v Orlové a jejich účinnost

12. 3. 2018;

K zamyšlení o užitečnosti kamer, které sledují veřejná prostranství v Orlové, mne vedla výzva policie (města), abychom poznali člověka v červených kalhotách. Nevím, zda jde o vtipné zpestření prozatím neúspěšného chytání zloděje, ale nakonec co, možná se najde nějaký lupičův kamarád, který ho nabonzuje. Chtělo by to ale přidat odměnu, neboť dnes ani kuře zadarmo nehrabe.

Takže tady jde o schopnost kamerového systému odhalovat trestnou činnost. Výše uvedený záznam sice něco ukazuje, ale je to snad takové, jako kdybychom podle nějaké web kamery z Alp chtěli identifikovat lyžaře s modrou přilbou.

Předpokládám, že všechny orlovské kamery pracují se záznamem. Rozeznat a identifikovat konkrétní osobu je většinou základním požadavkem montáže a správného nastavení kamer. Jestliže je dle kamerového záznamu někdo zjištěn, jde o zpracování osobních údajů, na to však má obecní policie právo. Požadavek, aby snímané osoby byly o provozování kamerového systému vhodným způsobem informované (např. upozorněním umístěným ve sledovaném prostoru) by mohl být lepší (o kamerách se dozvíme jenom z internetu - viz dále). Zákon o obecní policii v ustanovení § 24b odst. 2 neupravuje přesný způsob zveřejnění informace o provozování stálého automatického technického systému. Stanoví však, že jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. Z povahy věci se bude jednat o takovou formu, která je běžně, tedy bezproblémově dostupná pro všechny občany obce a pro všechny osoby, které se dále zdržují na území obce (internetové stránky obce, periodické tiskoviny vydávané obcí, obecně závazná vyhláška obce o zřízení obecní policie resp. její dodatek, informační tabule umístěné na příjezdových komunikacích do obce, informační tabule umístěné přímo na inkriminovaných veřejných prostranstvích apod.).

Občané Orlové ale v podstatě nemají šanci se jednoduše dostat k informacím, kde jsou kamery umístěny, jaké jsou jejich úhly záběru. Nalezení kamer na městském internetu není zrovna jednoduché. Nemohou si tak udělat představu o efektivitě konkrétních instalovaných kamer, nemohou se vyhnout sledování, ani nemohou efektivně využívat záběry z kamer (například upozornit na možnost využití kamerového záznamu v případě kriminálního činu). Dá se inspirovat příkladem MČ Praha 6, která na internetových stránkách výčtu kamer zveřejňuje i mapy záběru kamer.

V boji proti kriminalitě se kamerové systémy většinou osvědčují. V Orlové jich máme (aspoň podle internetu) 27 (konec dokumentu). Zpráva o činnosti Městské policie Orlová za rok 2015 uvádí jiné údaje (strany 8 a 9), zřejmě počet kamer byl zredukován (důvody?)

Existuje ale nějaká analýza o jejich účinku na kriminalitu a strach z ní? (Zjištění změny v nápadu trestné činnosti před instalací kamerového systému a po ní podle jednotlivých míst). Akorát víme, že se kamerový systém neustále rozšiřuje: každý akční plán boje proti kriminalitě takový úkol obsahuje a vždy (zřejmě) vychází z pocitů Městské policie.

Jelikož jde o velké a veřejné peníze (nejen nákup, ale i provoz) bylo by takové vyhodnocení určitě vhodné. Škoda, že to nikoho z těch, kteří občany zastupují (zastupitelé) ještě nenapadlo.

V tomto hodnocení by mělo být zahrnuté i zjištění, jak instalace kamer posiluje mezi občany pocit bezpečí. Tedy nejen stanovisko městské policie (která, notabene, bude vždy systém chválit).

Také by bylo zajímavé vědět, zda občané mají obavy ohledně dopadů na jejich občanské svobody i když možná většina občanů vůbec netuší, kde ty kamery jsou.

Charakteristiky, které určují, zda kamerový systém splní svůj účel, spadají do několika okruhů: cíl, jeho řízení, hustota, zorné pole kamer a jejich umístění, technické parametry a provoz operačního centra. Zdůvodnění umístění kamer snad bylo v pořádku (a neobsahovalo takové údaje, které měly podpořit žádost o prostředky a nezpracovala potřebnou analýzu firma, od které kamery obec koupila), ale kontroluje se (a podle čeho?) jejich správnost a účinnost? Je k tomu na městě (Městské polici) někdo, kdo disponuje dostatečnou kvalifikací, aby zkoumal, co se provádí?

Bylo by vhodné zveřejnit důkladné vyhodnocení efektivity jednotlivých stávajících kamer a posouzení toho, z jakého důvodu bylo rozhodnuto, že kamerový systém bude (a je) efektivnějším řešením problémů, než jiné prostředky (např. investice do strážníků v ulicích, investice do osvětlení, úpravy veřejných prostranství apod.). Vhodnost kamerového systému zdá se, že byla prezentována jako fakt, který není nutno jakkoli detailně zdůvodňovat.

Zavedení a využívání kamerových systémů:
* je možné pouze při dodržení platné legislativy
* musí být nezbytné, nesmí být bezúčelné
* musí být přiměřené vzhledem k problémům, které má řešit
* politika všech orgánů odpovědných za bezpečnostní kamerový systém musí být jasná a čitelná (transparentní)
* orgány, které kamerový systém provozují a využívají, musí jasně a odpovědné definovat účel
* je nutné zavést nezávislý kontrolní mechanismus (dohled)
* musí být vyvinuto veškeré úsilí k zapojení občanů do všech fází instalace a využívání kamerových systémů

Vzpomínky na minulost budoucnost:

POZOR! V prvních dvou videozáznamech je hrdinou tehdy obyčejný strážník, nyní zasloužilý zástupce velitele, PÁLENÍK!

1. ledna 2008, Lukáš Hudeček
14. ledna 2009, Eva Bednářová
pozn: obě videa jsou stejná, rozdílná jsou data zveřejnění a autoři, což zavinil šotek
6. října 2015, David Stejskal
Článek byl přečten 483×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik