Náhradní banner

Město nepřizpůsobivých se činí: Místo toho, aby se zakročilo, tak se školí prodavačky.

25. 7. 2017;

Zaujalo mne video, z kterého jsem se dozvěděl, že v orlovské části Poruba, u Penny Marketu, je to ještě horší, než jsem si myslel. Je to tak špatné, že se městská policie rozhodla ZLO zastavit a zabránit jeho dalšímu šíření. Jak je to možné, že v době, když se bezpečí občanů věnuje více a více času a peněz, k něčemu takovému může dojít?

Než se propracuji k tomu, co si o tom myslím, tak bych chtěl upozornit, že pro město byl zpracován dokument Koncepce prevence kriminality ve městě Orlová na období 2016 - 2022. Na 106 stranách najdeme velmi dobrý souhrn všeho možného a užitečného, a je tam i to, co nenajdeme v ročence města.

Kolektiv autorů této koncepce závěrem uvádí, že "se pokusili formulovat právě takové aktivity a opatření, které vychází zejména z vize zkvalitnit život, bezpečnost a ochranu života, zdraví a majetku obyvatel města". A dále:"Bylo by absurdní doufat či spoléhat na to, že dojde k úplnému vymizení kriminality a sociálně patologických jevů, přesto je možné vhodně nastavenými preventivními mechanismy podstatným způsobem snížit či ovlivnit jejich další vývoj ve prospěch zvýšené bezpečnosti a kvality života obyvatel našeho města."

S tím lze souhlasit, ale je tu určité ale.

Podle výše uvedené koncepce je prevence kriminality definována takto:

Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky.

Má tato strategie výsledky? V Orlové je vidět, že někde ne. Samozřejmě, jako vosy se na mne slétnou kritici, že nemám pravdu. Jenomže: pokud prevence výsledky má, tak si myslím, že v reálném životě to asi vidět není, snad ve statistických číslech na papíře.

Myslím si, že kritickou situaci, o které je video, nevyřeší neustále rostoucí počet projektů. Bylo by vhodné přikročit k represivnímu způsobu potírání kriminality?

Preventivní koncepce potírání kriminality (mají je snad všechny obce v republice, jsou na jedno brdo, liší se jen tím, kolik peněz se do projektů vloží) vycházejí z předpokladu, že represívní statní orgány, tj. policie, statní zastupitelství a trestní soudy, mají zásadně působit reaktivně, tj. mají reagovat ex post, až tehdy, je-li dáno důvodné podezření z přípravy, pokusu nebo dokonání trestného činu. Tyto reaktivní postupy se však ukázaly jako málo účinné nebo zcela neúčinné u některých nových, kvalitativně odlišných druhů trestných činů, zejména pak u organizované kriminality, terorismu, hospodářské kriminality, korupce. Toto je fakt, který si lze v patřičné literatuře najít.

Je si třeba přiznat, že dosavadní postupy a prostředky, které město používá, jsou příliš mírné a neúčinné.

V mnou několikrát citované koncepci je takový (vysvětlující) odstavec:

Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR.

Tady je text videa, na které je odkaz na začátku tohoto článku:

Zásahy městských strážníků v oblasti sítě obchodů na ulici Slezská jsou na denním pořádku, často se jedná o rvačky, krádeže a pohyb opilých nebo nadrogovaných osob. Dochází tam také často k nehodám kvůli nekontrolovanému pohybu dětí. Situace dospěla do takového bodu, že se vedení městské policie rozhodlo jednat. K jednomu stolu si sezvalo zástupce obchodů, preventistů i dalších organizací, aby prodiskutovali, co se dá dělat.
"Dneska proběhlo setkání se zástupci jednoho hypermarketu, který na Orlové tři je a my jsme se s vedením dohodli na společném postupu, protože jsou napadáni i zaměstnanci tohoto hypermarketu a byl jsem osobně u toho přítomen, kdy jsem musel pomoci ochrance při zákroku. Takže jsme se dohodli na častějším pohybu hlídek, větší spolupráci se státní policií tak, aby se podařilo zvrátit situaci, která tam zrovna je," říká velitel orlovských strážníků Roman Galia.
Městská policie samozřejmě spolupracuje s tou státní, společně jsou dohodnuti, že budou pracovat na tom, aby zvrátili situaci, která v Orlové tři panuje. Strážníci se zaměří také na samotnou mládež a zejména jejich rodiče.
"Jde o to, že ty preventivní programy jsou na delší dobu a my se snažíme dostat zejména k rodičům, protože dítka, která nám konzumují rohlík nebo donut v obchodě jsou často obětí. Buď jsou k tomu nabádány nebo to považují za normální, což my rozhodně nebudeme tolerovat," říká velitel městské policie Roman Galia.
Městská policie připravila zajímavý program pro zaměstnance obchodů a v blízké budoucnosti projdou někteří z nich školením. Strážníci spolupracují také s centrem Maják, které pomůže zajistit pro mládež preventivní a volnočasové aktivity.

Vše, co je uvedeno, je pravda. Akorát udivuje, že když tuto situaci všichni již dlouho znali, jak se k tomu lehce přiznávají, proč nezačali chránit občany této lokality dříve.

Do Penny Marketu chodím poměrně často, nepamatuji si však, abych v jeho okolí viděl někdy uniformovaného strážníka nebo příslušníka policie ČR (a to jsou v dosahu hodu kamenem). Možná jenom tehdy, když si někdo z nich šel koupit svačinu. Jedenkrát jsem uvnitř obchodu potkal velitele Galiu v civilu, také nakupoval.

Pamětníci by si vzpomněli, jak pro celou (starou) Orlovou významnou postavou byl strážník, (jeden!) myslím, že se jmenoval Gavelčík. Měl obrovskou autoritu, po městě chodil a už jenom to, že ho bylo vidět, na živly působilo. Ano, dnes je doba jiná, ale prostředky máme také jiné.

Pokud policie někoho "chytí" při výtržnictví, které občany obtěžuje, tak se obvykle stejně nic nestane, nebo ano? Jestliže se nyní nasazuje další stupeň prevence, dosavadní systém je špatný. Je dobré, že si to Galia a spol. uvědomili. Ano, kriminálním nebezpečím má policie ČR, Městská policie případně i jiné statni instituce čelit dopředu. Psát koncepce nestačí.

Doufejme, že nezůstane u školení prodavaček Penny Marketu a že grázli, kteří způsobují problémy, budou hned v zárodku svých pokusů umravněni.

Prohlášení, že "Strážníci spolupracují také s centrem Maják, které pomůže zajistit pro mládež preventivní a volnočasové aktivity" je tak trochu z říše bájí a pohádek. Maják na mládež působí již několik let a nikdo si nevšiml, že se úspěchy nedostavují, čehož dokladem je nynější protiakce na akce možná i těch, kteří Maják navštěvují. Připomenu, že naposled Maják uspořádal žranici pro bafuňáře. Galia tam asi nebyl, možná by mohl okusit cikánský guláš, aby pak správně mezi gaunery tancoval.

Ale nezatracuji tu spolupráci MP a Majáku.

Navrhl bych těm, kteří se na nynějším nápadu podílejí, aby Maják prakticky využili a to tak, že v rámci volnočasových aktivit frekventanti tam docházející by vytvořili spolu se zaměstnanci a členy té speciální komise pro Romy, ve které jsou Pustelníková a M.Koláček tabulky, které by se přistiženým narušitelům veřejného pořádku, zavěsily na krk a museli by je nosit od rána do setmění. Příklady textů na tabulkách:
POZOR, JSEM ZLODĚJ
OBTĚŽUJI KOHOKOLIV
SPROSTĚ NADÁVÁM A ŘVU
BIJU SE
Myslím, že takový postup je možný a že není nezákonný. Vše by bylo na bázi dobrovolnosti a výchovná úloha Majáku by se potvrdila. Prostředky, jak tabulky na nepřizpůsobivé připevnit, MP vymyslí, nejlépe zavěsit na krk. Pachatelé ZLA by byli identifikovatelní, občané varováni.
Po týdnu, pokud by nositel tabulky nespáchal žádné další ZLO, by tabulku mohl sundat. Bylo by jasné, že zahanben by už nikdy nic špatného neudělal.

Pozn.: Tento návrh, jak převychovat nepřizpůsobivé, bude stejně dobrý a kvalitní i účinný, jako projekty, které realizuje Městská policie a Maják
Článek byl přečten 595×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik