Náhradní banner

Podali jsme (další) návrh na udělení čestného občanství

22. 3. 2017;

Vážení čtenáři,
informujeme Vás, že jsme podali na město Orlová (další) návrh na udělení čestného občanství. Předtím se jednalo o prof. Kolíbala.

"Osobou" (podle názvosloví města), kterou navrhujeme je plukovník Zbyšek Nečas, letec, příslušník RAF, který žije ve Velké Británii.

Nebude možná na škodu seznámit se s aktuální situaci, jak je rodák z orlovských Lazů vnímán.

Text, který jsme (jako zdůvodnění) na město poslali:

Dovolte, abychom se na Vás obrátili ve věci návrhu na udělení čestného občanství města Orlová, dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to panu Zbyšku Nečasovi. V následujících pasážích naleznete podrobné odůvodnění, proč se domníváme, že by plukovník Nečas měl obdržet institut čestného občanství města Orlová.

Dne 6.3.2017 oslavil své 96. narozeniny poslední žijící československý příslušník britské 68. noční perutě, plukovník ve výslužbě Zbyšek Nečas. Ač se jedná o významnou osobu našeho zahraničního letectva, žije dnes pozapomenut ve Velké Británii.
Zbyšek Nečas se narodil 6. března 1921 v obci Lazy na Karvinsku. Již od svého útlého mladí toužil po tom, být pilotem. Své první letecké krůčky absolvoval již jako student gymnázia, kdy se stal plachtařem. Jelikož jeho matka byla židovka, rozhodl se v roce 1939 pro odchod do zahraničí. Tam se dostal zcela legální cestou, jelikož mu bylo uděleno studentské vízum. Velmi rychle se naučil místnímu jazyku, a protože všude kolem zuřila válka, rozhodl se vstoupit do letectva. V devatenácti letech, přesněji v září 1940, se plukovník Nečas přihlásil do československé armády. Po krátkém základním výcviku byl předveden letecké komisi, která ho uznala za služby schopného a byl určen pro službu radarového operátora. Stal se tak oficiálně příslušníkem Royal Air Force, čímž si splnil svůj letecký sen.
Po náročném výcviku, který obnášel nejenom práci s radarem, ale i navigaci, byl jako vycvičený přiřazen k britské 68. noční peruti. Do její historie se zapsal velmi výrazným písmem. Je totiž autorem legendárního znaku s heslem „Vždy připraven“. Se svými piloty si pak připsal i několik leteckých úspěchů, včetně sestřeleného letadla He-177, který byl vůbec prvním sestřeleným druhem tohoto stroje v rámci RAF. Za tento úspěch mu byl udělen jeho první československý Válečný kříž 1939.
Jeho odbojová anabáze je krásně popsána v knize Dva odboje, kterou sám napsal.
Návrat domů pro něho nebyl veselý jako pro mnohé ostatní. Nikdo z jeho blízkých příbuzných válku nepřežil, všichni zahynuli v koncentračních táborech. I to byl jeden z důvodů, proč se vrátil zpět do Velké Británie, kde žila jeho manželka. Po určité době mu byla znovu nabídnuta služba u Royal Air Force, kterou přijal. Tehdy si také změnil jméno na John Pemberton, což doprovází velmi zajímavá historka, kterou si také můžete přečíst v jeho úžasné knize. U letectva zůstal až do odchodu do důchodu.
Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva ve výslužbě. Často, téměř každý rok, navštěvoval svou rodnou zem. Byl aktivním účastníkem mnoha veteránských srazů, kde vyprávěl mladým nadšencům, včetně mě, své příběhy z dob války. I přes jeho nesmírné zásluhy zůstal poněkud v pozadí a jeho služba nebyla nijak významněji odměněna.

Citace byla převzata z tohoto zdroje

Pevně věříme, že náš návrh padne na úrodnou půdu, neboť po zdárném udělení čestného občanství světové kapacitě v oboru umění, profesorovi Kolíbalovi, by mělo logicky následovat i projevení úcty věrnému bojovníkovi za svobodu, který si v době temna zachoval morální kompas a bojoval za svobodu své vlasti. Jako malá země, a potažmo malé město, nemáme mnoho morálních vzorů pro mladé generace, a zrovna inspirativní příběh nezlomného Zbyška Nečase může vzbudit novou volnu zájmu o historii mezi mladou i střední orlovskou generací.

Navrhujeme proto, aby p. Zbyškovi Nečasovi bylo uděleno čestné občanství města Orlová. Doufáme, že chybějící kontakt na plukovníka Nečase nebude důvodem zamítnutí našeho návrhu. Tyto údaje může město zjistit mnohem jednodušeji než my.

Pro zajímavost uvádíme, že panu Zbyškovi Nečasovi bylo v roce 1990 uděleno čestné občanství městysem Sloup, se zdůvodněním: ZA ODVAHU A STATEČNOST V BOJI PROTI FAŠIZMU. (odkaz)

Děkujeme za zvážení.

S pozdravem,

Ing. Waldemar Danělišyn, Filip Dembický
V Orlové, dne 22. 3. 2017

Zbyšek Nečas (J.Pemberton) z Orlové - Některé odkazy letci

Velmi emocionální popis, jak se tehdy bojovalo, je uveden ve dvouměsíčníku REVI o letadlech a letcích. Je tam podrobně popsána noc z 28. na 29. dubna 1942. Je tam i fotografie Z.Nečase u letadla, s kterým bojoval.
1. Českoslovenstí letci
2. rozhovor
3. fotografie
4. zpráva z tisku
5. kniha, kterou napsal
6. Hallo Bery, full of grace... Našel jsem jednu tuze zajímavou fotečku. Jestlipak víš, kde to je, kdy a kdo je ten usměvavý stařík? Nebudu Tě napínat. Je to pan John Pemberton, který tyto krásky pomáhal z Honingtonu navádět v roce 1992 (11.6.) při jejich výletu do Anglie... Jistě Ti není neznámé, že pan Pemberton bojoval za války pod svým původním jménem Zbyšek Nečas jako navigátor u slavné 68. noční stíhací perutě RAF... zdroj
8. fotografie
9. velvyslanectví Londýn 2016
10. Noční lovci německých bombardérů. Čechoslováci u 68. perutě RAF
11. Čestný občan městyse Sloup
12. Hrstka z posledních válečných letců oslaví 65 let od konce války v ČR (rok 2010)
13. navigátor u J. Veselého (viz pozn. **)
14. stavebnice letadla

Předpokládáme, že i v Orlové se najdou zájemci o dějiny, o kterých se neinformuje a neučí.

Obrátili jsme se na všechny orlovské zastupitelé, aby návrh podpořili.

Článek byl přečten 905×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik