Náhradní banner

Procitnutí nebo kudy kam (v SMO)

27. 3. 2016;

Studené dny, kdy se muselo topit, pomalu končí. Za chvíli občané, kterým teplo dodává SMO, obdrží vyúčtování. Bohužel, cena, kterou SMO vypočítalo pro rok 2015, se po přepočítání zvýšila. Je nakonec o 22,03 Kč/GJ vyšší a činí 634.49 Kč/GJ.
Nyní, s určitým zpožděním, konečně SMO zveřejnilo předběžnou cenu tepla pro rok 2016. V podstatě se neliší od konečné ceny za rok 2015, přičemž je dobré si všimnout, že rozdíly mezi předběžnou a konečnou cenou, za poslední 2 roky (2014-2015), narůstají.

(zdroj Bytové družstvo v Orlové)

Asi je to tím, že do funkce nejvyššího ekonoma byl jmenován Petr Troják.

Nynější předběžná cena pro rok 2016 je takticky o 0,22 Kč/GJ nižší, než skutečná cena za rok 2015, aby se mohlo rozmáchle hovořit: SMO cenu tepla nezvyšuje. Skutečnost však bude pravděpodobně taková, že po sezóně se odběratelům naúčtuje opět cena vyšší. Jak je to ošetřené ve smlouvách? Ptejte se zejména družstevníci (a školy, školky).

Dosti zavádějící je vysvětlení SMO, proč se předpokládaná cena zvýšila: Z denostupňů 2015 lze zjednodušeně odvodit, že to byl opět nadprůměrně teplý rok a pro potřeby kalkulace výsledné ceny v Orlové za rok 2015 oproti předpokladům byla snížena skutečná dodávka tepla pro vytápění téměř o 12 % . Nižší dodávka tepelné energie se při jednosložkové ceně tepla v Orlové projevila ve zvýšené výsledné ceně za gigajoul, ale ve výsledku odběratelé za teplo zaplatili celkové menší částku a těm kteří si nesnížili zálohy po teplem roce 2014 byly opět ve vyúčtování vráceny peníze. (zdroj)

Je to samozřejmě demagogie: Domácnosti kvůli nízkým venkovním teplotám méně topily a měly by ušetřit a ne naopak. Toto je zase "trojákovština".

SMO plánuje v roce 2016 celkem odebrat 234 571 GJ, což, při ceně 634,47 Kč/GJ, činí tržby 148 828 262 Kč. Pokud skutečná cena bude opět o dejme tomu 20 Kč vyšší (tedy např. 654,47 Kč/GJ), tržby budou pak 153 519 682 Kč, tj. o 4 691 420 Kč vyšší. Hned bude na odměny řídícím orgánům SMO.

Podívejme se teď do kuchyně, ve které se "teplo" vaří.

Na 18. schůzi Rady města (RM) v působnosti jediného akcionáře SMO dne 25.11.2015, v rámci informací o tom, co dělá představenstvo, Klčo uvedl, že "vedení SMO zahájilo kroky k řešení dalších záměrů v oblasti tepelného hospodářství, o kterých bude RM informována".

V dalším bodě jednání Vaněk (ředitel SMO) informoval, že ÚHOS odpověděl na podnět, který SMO podalo na primárního dodavatele tepla, tak, že (bohužel) k porušení hospodářské soutěže nedošlo (k újmě SMO). pozn.: v závorce moje hodnocení

Klčo zopakoval, že ze strany SMO byly zahájené série jednání na téma vývoje ceny tepelné energie. Budou zpracovány studie vč. ekonomických propočtů, návratnosti za účelem posouzení všech možných variant vedoucích ke snížení ceny tepla.

Na další schůzi RM dne 16.12.2015 Klčo sdělil, že "Ohledně ceny tepla dochází k zásadní změně. Nemá smysl plánovat nižší cenu a pak ji doúčtovat v rámci třinácté fakturace. Dnes jsme v rámci Plánu na rok 2016 o pár haléřů níž oproti ceně skutečné tak, aby k třinácté fakturaci nemuselo docházet. V letošním roce " k třinácté fakturaci" určitě dojde a to proto, že kalkulovaná cena byla nižší než cena skutečná."

Dále informoval, že v současné době řeší SMO studie dvojího typu. Jedná studie se má zabývat alternativními zdroji tepla na území města Orlové. V rámci studie byl osloven ČEZ Energo. Druhá studie se týká zpracování komunálního odpadu. "

3.2.2016 Klčo uvedl, že ČEZ Teplárenská vyzvala SMO k pronájmu případně k prodeji celého sekundéru. "Prodej samozřejmě odmítáme. Pronájmu se nebráníme. Provádíme kroky k posouzení dalších alternativ, tzn. náhradní zdroje na území města Orlové."

Pak informoval, že "hrozí, že panelové domy se začnou odpojovat a tím dojde k úbytku GJ" (protože si vybudují vlastní tepelná čerpadla). SMO by chtělo vybudovat náhradní zdroje tepla, které by byly v majetku SMO a ještě kromě toho bude jednat s jiným dodavatelem tepla. "Poslední variantou je ponechání současného stavu, kdy budeme bojovat o to, aby cena byla udržitelná a aby se odpojení subjektům nevyplatilo. Hledáme řešení, jak zvednout případný odběr v GJ. Máme záměr převzít objekt č. 96 Orlová-Poruba do správy SMO s tím, že bychom objekt zrekonstruovali a připojili objekt na teplo."

V SMO budou tedy uvažovat, jakou cestou se vydat. ČEZ Teplárenská uvedla, že pronajmutím sekundéru se sníží cena tepla o 3 až %, pronajmutím priméru o 16%.

Připomeňme si vývody představenstva z roku 2014.

Resumé:
V SMO si uvědomili, že se planeta otepluje a odběr tepla klesá, čímž klesá i zisk za jeho prodej. Zvýšovat cenu tepla odběratelům se stává riskantní, lidé přicházejí na to, že se mohou od SMO odtrhnout. Tomu chce společnost zabránit a tak vymýšlí, jak nepříjít o peníze.

RM uložila představenstvu společnosti jednat o smysluplných variantách centrálního zásobování teplem pro město Orlová, varianty možného řešení má SMO předložit RM do 30.5.2016. Ze zápisů, berme je jako úplné, věrohodné a pravdivé, lze zjistit, že "akcionář" vůbec o materiálech, které představenstvo předložilo (Analýza ekonomických dopadů případného pronájmu tepelných zařízení v majetku SMO, nabídka pronájmu TZ, výsledky šetření ÚHOS a ERÚ na podněty SMO) nediskutoval. K čemu tedy takovou RM máme?

Takto dostali tři "chlapi" v představenstvu SMO generální pardón pro své aktivity (výmysly?). Kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v této obchodní společnosti s majetkovou účastí orlovské samosprávy nikdo neprovádí. Nikdo ani neoponuje to, co SMO akcionáři předkládá. Je takový přístup možný?
Článek byl přečten 1059×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik