Náhradní banner

Z orlovské společnosti

26. 3. 2016;

aktualizováno 29.3.2016

Předvelikonoční týden se nesl ve znamení vernisáže výstavy významného českého sochaře a výtvarníka Stanislava Kolíbala, kdy tento u té příležitosti převzal čestné občanství města Orlové, které mu zastupitelstvo udělilo v roce 2015.

Několik údajů (fakt).

Vystavená díla přišla "poštou" a o jejich instalaci se postarali pracovníci Domu kultury. Na "inspekci" se dostavil pověřený panem Kolíbalem pracovník Galerie výtvarného umění v Ostravě Mgr. Kudrna (shledal, že je vše v pořádku).
Pan Kolíbal přijel z Prahy vlakem ve čtvrtek 25.3.2016 a v Ostravě byl kolem poledne. Cestu zpět plánoval tentýž den večer, opět po železnici.

Úvodní slovo k aktu předání čestného občanství přednesl starosta Tomáš Kuča. Byl to stručný a docela dobrý projev. (Ve scénáři ale zřejmě nebylo předání květin, takže čestný občan Kolíbal převzal pouze pamětní list. Naproti tomu, při vyhlášení orlovské MISS se to květinami jenom hemžilo.) Přítomni byli ušetření zbytečných projevů místních politiků (hrozilo to ze strany Potyšové nebo Ploškové). Zásluhy Stanislava Kolíbala si nikdo nepřisvojil.

Následovala vernisáž výstavy. Proběhla vynikajícím způsobem, neboť hovořil pouze samotný umělec, kdy přednesl svůj nádherně koncipovaný příběh, který by šlo nazvat Z Orlové do světa. Myslím že nikomu nechybělo, že otevření výstavy nedoprovázelo žádné umělecké "číslo" (zpěv, recitace, hra na kytaru, klavír).

Po slavnostních okamžicích přišel čas na prohlídku vystavených děl a kdo chtěl, tak se mohl dát do řeči se samotným autorem. Měl jsem to "pochybné štěstí", že jsem byl u toho, když se k panu Kolíbalovi přitočila významná orlovská komunistka Marie Pustelníková. Nepředpokládám, že by si tato bývalá ředitelka základní školy (a zasahující již téměř půl století do chodu obce) o Kolíbalovi nic, předtím než do výstavní síně vkročila, nepřečetla. Musela tedy vědět, jaký je jeho vztah k období, kdy právě komunisté omezili jeho tvůrčí rozvoj (viz např. Ač zdobil ambasády, komunisté mu nemohli přijít na jméno).
Soudružka Marie úlisně a nadšeně: Pane Kolíbale, vrátil jste mne o 40 let zpět ( protože v Ostravě Přívoze v mládí bydlela)!

Vedle byla na "stolci" pamětní kniha (kronika města?) a mám dojem, že do ní Pustelníková něco napsala (všiml si toho sám Kolíbal a lomil přitom rukama). Možná si myslela, že jde o knihu návštěvní.

Povědomí o tom, na co je pamětní kniha (podle našich předků) si můžeme ověřit zde a jak se píše kronika obce podle nejnovějšího zákonu najdete tady. Pokud jde o kroniku, tak pro zápis do ní platí že se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a o obsahu zápisu rozhoduje obec. Zákon v dalším paragrafu pak připouští, že občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.

Později jsem nemohl nevysvětlit panu Kolíbalovi, kdo s ním hovořil. Jestliže Pustelníková zápis do knihy provedla (opakuji: možná do knihy jenom nahlížela), bylo by vhodné to zkontrolovat a pak vyzmizikovat.

Předání čestného občanství a vernisáže výstavy se zúčastnili (výčet obsahuje pouze některé osoby, které jsem poznal)

úředníci:
Plošková - ved. odboru školství, kultury a sportu
Bednářová - ved. odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu
Klein - ved. odboru dopravy
Fidlerová - ved. odboru finančního
Kajan - ved. odboru správy úřadu
Matušek - tajemník
Fricová - pracovnice odboru školství, kultury a sportu

Herdová - pověřena vedením Domu Kultury
Sušková - ředitelka knihovny

politici:
Kuča T., starosta
Potyšová, první místostarostka
Jenčmionková - druhá místostarostka
M.Koláček, Volf, Pustelníková, Bjalončíková, Chlubna, Kafka

veřejně známí:
Nowak - ředitel ZŠ, Dluhošová - ředitelka MŠ, Šertlerová - ředitelka Domu dětí a mládeže
Kociánová - ředitelka SSMO
Kutěj - novinář Karvinského deníku napsal již (článek)

orlovští vzdálení příbuzní Kolíbala
občané kolem iniciativy udělení čestného občanství

Mgr. Jan Kudrna, vedoucí odborného oddělení Galerie výtvarného umění v Ostravě, kurátor

Akce se nezúčastnilo 22 zastupitelů, v tom členové rady města: Kasaj, Galia, Hrdina, Szkandera, Klčo, Paloncy.

Co se děje nefotografoval Cibulka a nezapisovala si do zápisníku Cibulková. Oba dva odjeli někam pryč a zapomněli přitom dát do výroby další číslo Orlovských novin, které mělo vyjít 24.3.2016 (Z technických důvodů bude distribuce Orlovských novin č. 6 realizována v úterý 29. března 2016 v obvyklých časech.... je uvedeno na internetu)

Reportáž (video) pořizovali Vargová a Stejskal. Slečna (nebo paní?) Vargová měla nejlepší ohoz ze všech (podle mého vnímání).


Poslední "medailonek" o našem čestném občanovi uvedla ČT 20.3.2016

reportáž z výstavy
článek
Článek byl přečten 1020×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik