Náhradní banner

Křížovka na neděli

17. 7. 2015;

1. Na jedněch pomlouvačných webových stránkách se objevila věta, jejíž první část začínala takto:Velice hezky jsme si na zvukovém záznamu poslechli, jak ....". Patřila soudnímu jednání, z kterého byl záznam pořízen.
2. Na tom soudním jednání, kterého se záznam týkal, byl přítomen Radim Lapšanský, který, kromě jiného,se pokusil podstrčit Ing. Vaňkovi (ředitel SMO) nějaký papír. Soudce to uviděl a oba napomenul. Vaněk po papír sáhl a neohradil se, jak to, že mu někdo cizí (z chtivé senzací veřejnosti) dělá takové výskoky. Samozřejmě Lapšanského viděl snad poprvé v životě a nic společného spolu nemají.

Nyní odbočka(kvůli podobě): Rath dostal od ženy z veřejnosti jakési dokumenty. Soudce Pacovský okamžitě zasáhl. „To snad nemyslíte vážně, pojďte sem,“ nechal ženu předstoupit před senát a předložit si doklady. Evelina W. přistoupila a Pacovský ji upozorňuje na to, že ji nic neopravňuje k tomu, přistupovat k obhajobě a předávat materiál. Pohrozil jí pořádkovou pokutou až do výše několika tisíc korun.

3. Na "problém", že si "někdo" u soudu pořídil audiozáznam, byl, na dalším jednání, soudce upozorněn. Soudem bylo sděleno, že pořizování audiozáznamu z jednání je možné jen po předchozím souhlasu soudu. Právní zástupce žalobce Mgr.Siostrzonek uvedl, že zcela jistě žádnou audionahrávku z minulého jednání nepořizoval. Ani on, stejně jako Vaněk, to, že je s R.Lapšanským "jedna ruka", nekomentoval.
4. Právní zástupkyně druhé strany si vzpomněla, že, u toho minulého jednání, za veřejnost seděla v síni holohlavá osoba, která měla v rukou telefon, přičemž zřejmě tehdy došlo k nahrání průběhu jednání pomocí tohoto mobilního telefonu.

První část tajenky: Jméno holohlavé osoby
Druhá část tajenky: Kdo krmí stránky orlova2014.cz?

nápověda: jde stejnou osobu

Správné odpovědi budou odměněny.
Článek byl přečten 934×, komentářů (8) nových (8)