Náhradní banner

To kritizoval (myslím) už Martin Sliwka

23. 4. 2015;

Místní agenda 21, podle které v Orlové zdravě žijeme, patří samozřejmě do postkomunistických vymoženosti. Řídí se prohlášením: „Jedním z velmi důležitých předpokladů kvalitní realizace MA21 je komunikace s veřejností. Mimo jiné se tak děje i prostřednictvím „Veřejného projednávání Plánu zdraví a kvality života“, tzv. Fóra Zdravého města. V jeho rámci je občanům města umožněno veřejně prezentovat své názory či podněty k problémům každodenního života ve městě. „

Fórum Zdravé město, kde „široká orlovská veřejnost“ může definovat problémy, které považuje za nejpalčivější a jejichž řešení staví jako prioritní, každoročně organizuje setkání v estrádním sále kulturního domu. Tento rok to bylo 16.4., výsledky ještě nejsou zveřejněné, info je zde. Jak to dopadlo v roce 2014 vidíme tady. Roky dřívější pro jistotu jsou někde v archivu, neboť je jasné, že jde o každoroční „vaření z vody“.

Bylo by lepší, kdyby fotodokumentace z akce nebyla, neboť z ní je více vidět, kdo se akce (povinně) zúčastnil. Předpokládám, že ta "mládež", která na "představení" byla, stejně rychle vystřízliví tak, jako před léty nejmenovaný nadšenec F.D.

Chápu občany, kteří na akci přišli nově (jo?)i ty, kteří se podobných akcí notoricky zúčastňují (vesměs jde o seniory).

Uvažovat o tom, k čemu takové akce slouží, nemá smysl. Že je to celé pitomost se ovšem nikdo neodváží veřejně říct. Každý z vedoucích odborů, místo aby normálně pracoval, je nucen zabývat se zbytečnostmi.

Tento příspěvek jsem v plánu neměl, náhodou jsem však našel (Dotazy občanů na město) toto:

Proč město organizuje "Fórum Zdravého města"? Je to zbytečné divadlo. Copak neznáte problémy města- to musíte každý rok opakovat šaškárnu s tzv. Zdravým městem? Asi v Orlové nežijete, když problémy města takhle zbytečně administrujete! Jednou jsem se Fóra zůčastnil a stačilo mi to! Celá agenda Zdravých měst je nesmyslný byrokratický "projekt". Nic neřeší ( vše lze řešit při běžné pracovní činnosti na příslušných odborech MěÚ) a jen vede k nárustu administrativy a zbytečným výdajům na zbytečné činnosti ( vč. úředníků). No ale v Orlové už se ničemu nedivím, v negativním smyslu je tady možné všechno- bohužel. Probuďte se už konečně!
15.4.2015, 9:51, Klimovič Pavel Ing.


Dobrý den, odpovídá Ing. Michal KOZÁK, koordinátor sportu a Zdravého města:

Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušného města, obce či regionu. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality očima veřejnosti. Specifickým způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech k řešení (tedy emotivní zainteresování účastníků jako spoluautorů výstupu akce).

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty.

Organizace FZM je jedním ze základních kritérií stanovující Národní síť Zdravého města, kterou v roce 1998 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodním Projektem Zdravé město (WHO Healthy Cities Project).

zdroj

Nemějte za zlé Ing. Kozákovi jeho "formalizmus". Je zaměstnancem úřadu a není sám, kdo "musí". Ale je pravda, že takovou "náplň práce" mu asi nikdo nezávidí.

Pokud je to on, tak autor vystižného příspěvku Ing. Klimovič pracoval na úřadě v Bohumíně a jeho rozhořčení bude autentické. Přidejme se k němu a požadujme takové akce (za peníze poplatníků) zrušit. Ať jsou organizovány kdovíjak významnou veličinou či institucí, zásadně nejsou povinné.

Leckdo (i já samozřejmě) kritizuje městský internet, ale tady je příklad, jak je užitečný.

Poznámka: Že nevíme kterého roku bylo toho 24. března nevadí, ale tento dokument ukazuje, že tehdy se ještě o náměstí reálně uvažovalo. V roce 2014 (viz odkaz výše) již v "nabídce" humanizace nebyla. A v roce 2015?
Článek byl přečten 1257×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik