Náhradní banner

Er ist an den Unrechten gekommen

6. 3. 2013;

(Padla kosa na kámen)

Suverénní chování Radima Lapšanského ve věcech parazitování na občanech skončilo. Aspoň co se týče jeho vynucené účasti na správních řízeních, kdy pod záminkou ochrany životního prostředí poškodil , na co si vzpomněl a na co stačil.
Tento samozvanecký uzurpátor spadl do jámy, kterou si sám vykopal. Dobře mu tak.
Ze stanov občanského sdružení ,,Orlovák" vyplývá, že cílem sdružení je „ rozvíjet spolupráci a vést dialog s podniky, podnikateli, orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, institucemi atd, v zájmu ochrany životního prostředí, předcházení a zabránění jeho narušování či poškozování, ochrany veřejného zdraví a minimalizaci dopadů průmyslové činnosti na zdraví občanů, atd.“

Z uvedeného je zřejmé, že ochrana přírody a krajiny není hlavním posláním Orlováku, tudíž toto občanské sdružení nesplňuje podmínky pro účast ve správním řízení.
Tuto diagnózu (ke smůle všech zainteresovaných) nevystavuje Danělišyn, ale Krajský úřad moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, a to přípisem ze dne 15.2.2013, pod sp.zn. ŽPZ/4697/2013/Maď.
Předpokládám (prozatím to nemám ověřené), že všechny kauzy, do kterých R.L. vstoupil, budou zpětně posouzeny a tady POZOR!
Obracím se na paní Kubalovou a pány Šajara, Sliwku a Chlubnu (vše výkvět občanské opoziční iniciativy), aby vyvolali jednání u kulatého stolu, na kterém se všechny případy , které Orlovák ovlivnil, projednají (samozřejmě za účastí televize a redaktorů novin). Je nutné také, aby dotyční připravili návrh na podání trestního stíhání Orlováku, protože v každém z případů, do kterých se Lapšanský vmontoval, se „utopily“ veřejné prostředky. Jemně řečeno, byly zneužité k neoprávněně požadovaným úkonům . Je třeba také vyčíslit škody, ke kterým došlo tím, že kvůli Lapšanského aktivitě bylo odsunuto několik projektů připravených k realizaci.
Orlovští voliči požadují (jak jim to máme vysvětlit?), aby vinni za tento stav byli popohnáni k zodpovědnosti, stejně tak i jejich napomahači, mezi které, kromě výše jmenovaných, můžeme zahrnout především advokáta Kocura. Doufám, že dotyční zastupitelé najdou v sobě tolik morální síly, aby se veřejně přiznali, že jejich vehementní podpora aktivit Orlováku byla chybou. Nejlépe by však bylo, kdyby z politiky odešli.

Takový požadavek však nebudou akceptovat. V současné době totiž ztrojnásobili snahu o převrat. Na místo odvolaného starosty je stínově (již!) designována bývalá ředitelka Obchodní akademie Šromková, nyní účetní na nějaké škole v Karviné. Kdo by to do ní řekl, co?
Článek byl přečten 1831×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik